Long-term performance monitoring of concrete structures using a novel graphene-based DURAble SENSor
Forskningsprojekt , 2016

Syfte och målsättning är att utveckla och undersöka grafenbaserade sensorer som är beständiga och långtidsstabila då de är ingjutna i betong. Sensorerna ska göra det möjligt att mäta betongens hårdnande och beständighetsegenskaper under bygg och driftskedet och hur dessa egenskaper förändras med tiden och av nedbrytning (t.ex. inträngning av klorider eller koldioxid). Intentionen är att sensorerna ska registerar resistivitet och dielektriska egenskaper eftersom detta har en mycket stark koppling till betongens strukturutveckling.

Deltagare

Sotirios Grammatikos (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Johan Liu

Elektronikmaterial och system

Samarbetspartners

SHT Smart High-Tech

Göteborg, Sweden

Thomas Concrete Group

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2016-01636
Finansierar Chalmers deltagande under 2016

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-06