Enpatientrum i Sverige. Sammanställd utvärdering av ett antal genomförda projekt
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Det finns idag ingen sammanställd utvärdering av erfarenheter från enpatientrum i Sverige. En sådan behövs eftersom alla landsting idag planerar för övervägande enpatientrum i sina nya projekt. Projektet fokuserar på att beskriva nuläget samt belysa frågan ur ett internationellt perspektiv. Det kommer att sammanställa utvärderingar och annan data avseende enpatientrum (somatisk vård) i Sverige. Syftet är att skapa underlag för beslut vid planering av nya vårdavdelningar. Ett mer långsiktigt syfte är också att etablera en plattform för fortsatt FoU.

Projektet beräknas vara avslutat mars 2017. Det omfattar bland annat insamling/inventering av genomförda utvärderingar, besök på några utvalda vårdavdelningar med intervjuer, bearbetning av data från genomförda utvärderingar, litteraturinventering och forskningsöversikt. Slutresultatet redovisas som en slutrapport. Det kommer också att arrangeras en slutkonferens/temadag på Chalmers.

Inventeringsfasen inleds våren 2016 med att lista alla vårdavdelningar i Sverige med enpatientrum som är i bruk. Vi letar också efter genomförda utvärderingar och tar därför tacksamt emot information och material eller kan ingå i utvärderingen.

Deltagare

Marie Strid (kontakt)

Universitetslektor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Peter Fröst

Konstnärlig professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Göran Lindahl

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Sophy Sapan Longe Olsson

Koordinator vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Charlotta Thodelius

Projektassistent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Samarbetspartners

Centrum för vårdens arkitektur (CVA)

Gothenburg, Sweden

SWECO

Göteborg, Sweden

Finansiering

Forum Vårdbyggnad

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/nyhe...

Senast uppdaterat

2016-09-22