Enpatientrum i Sverige. Sammanställd utvärdering av ett antal genomförda projekt
Research Project , 2016 – 2017

Det finns idag ingen sammanställd utvärdering av erfarenheter från enpatientrum i Sverige. En sådan behövs eftersom alla landsting idag planerar för övervägande enpatientrum i sina nya projekt. Projektet fokuserar på att beskriva nuläget samt belysa frågan ur ett internationellt perspektiv. Det kommer att sammanställa utvärderingar och annan data avseende enpatientrum (somatisk vård) i Sverige. Syftet är att skapa underlag för beslut vid planering av nya vårdavdelningar. Ett mer långsiktigt syfte är också att etablera en plattform för fortsatt FoU.

Projektet beräknas vara avslutat mars 2017. Det omfattar bland annat insamling/inventering av genomförda utvärderingar, besök på några utvalda vårdavdelningar med intervjuer, bearbetning av data från genomförda utvärderingar, litteraturinventering och forskningsöversikt. Slutresultatet redovisas som en slutrapport. Det kommer också att arrangeras en slutkonferens/temadag på Chalmers.

Inventeringsfasen inleds våren 2016 med att lista alla vårdavdelningar i Sverige med enpatientrum som är i bruk. Vi letar också efter genomförda utvärderingar och tar därför tacksamt emot information och material eller kan ingå i utvärderingen.

Participants

Marie Strid (contact)

Senior Lecturer at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Peter Fröst

Artistic Professor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Göran Lindahl

Professor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Construction Management

Sophy Sapan Longe Olsson

Koordinator at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Charlotta Thodelius

Project assistent at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Collaborations

Centre for Healthcare Architecture (CVA)

Gothenburg, Sweden

SWECO

Göteborg, Sweden

Funding

Swedish Health and Facilities Network

Funding Chalmers participation during 2016–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

Life Science Engineering (2010-2018)

Areas of Advance

More information

Project Web Page at Chalmers

http://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/nyhe...

Latest update

2016-09-22