Strategier för att minimera inkrustering i industriella svartlutsindunstare
Forskningsprojekt, 2016 – 2020

Projektet syftar till att utveckla nya strategier för hur industriella svartlutsindunstare ska köras för att minimera inkrustering och därmed öka brukens energieffektivitet samt minska frekvensen av akuta problem. Genom att minska beläggningen av inkruster i indunstaren ökar drifttillgänglig-heten och därigenom även energieffektiviteten i ett av de energikrävande stegen i ett kemiskt massabruk. Projektet bedöms därmed ha hög energirelevans.

Deltagare

Erik Karlsson (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Anders Åkesjö

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Mathias Gourdon

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Lennart Vamling

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P42332-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2020

Valmet

Projekt-id: 449
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2020

Södra

Projekt-id: 449
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2020

Stora Enso AB

Projekt-id: 420-Stora Enso
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-01