Erik Karlsson

Doktor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Kemisk reaktionsteknik

Erik Karlsson började doktorera inom indunstningsteknik för svartlut mars 2011. Här studeras och utvecklas olika strategier och koncept för att nå en mer effektiv indunstning, vilket kan leda till stora besparingar av den intern energianvändning på massabruken.Huvudfokus i Erik Karlssons forskning är att studera och finna strategier för hur inkrustering (igensättning) i indunstarna kan undvikas vilket är ett stort problem i dag. För detta arbete görs experiment med en pilotanläggning som finns på Chalmers.

Källa: chalmers.se

Visar 13 publikationer

2018

Strategies for Controlling Sodium Salt Scaling in Black Liquor Evaporator: The Influence of the Bulk Crystal Population

Erik Karlsson, Lennart Vamling, Mathias Gourdon
Journal of Science & Technology for Forest Products and Processes. Vol. 7 (2), p. 30-37
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

The Effect of Bulk Crystals on Sodium Salt Scaling in Black Liquor Evaporators

Erik Karlsson, Mathias Gourdon, Lennart Vamling
Nordic Pulp and Paper Research Journal. Vol. 32 (2), p. 299-308
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Separation and recirculation of bulk crystals to potentially mitigate sodium salt scaling in black liquor evaporators

Erik Karlsson, Mathias Gourdon, Lennart Vamling
Nordic Pulp and Paper Research Journal. Vol. 31 (4), p. 592-599
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Heat transfer for falling film evaporation of industrially relevant fluids up to very high Prandtl numbers

Mathias Gourdon, Erik Karlsson, F. Innings et al
Waerme-Stoffuebertrag Thermo-Fluid Dyn. Vol. 52 (2), p. 379-391
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Modelling and Evaluation of Evaporator Cleaning

Erik Karlsson, Lennart Vamling, Mathias Gourdon et al
Journal of Science and Technology for Forest Products and Processes. Vol. 4 (6), p. 23-33
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Cleaning of Water-Soluble Scales in Black Liquor Evaporators – A Modeling Approach

Erik Karlsson, Lennart Vamling, L. Olausson et al
Industrial & Engineering Chemistry Research. Vol. 53 (50), p. 19600-19611
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Modeling and evaluation of evaporator cleaning

Erik Karlsson, Lennart Vamling, Mathias Gourdon et al
Proceedings of the 2014 International Chemical Recovery Conference. Vol. 1, p. 234-247
Paper i proceeding
2014

Solid Dissolution into a Vertical Falling Film under Industrial-like Conditions

Erik Karlsson, Mathias Gourdon, Lennart Vamling
Industrial & Engineering Chemistry Research. Vol. 53 (22), p. 9478-9487
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Dissolution rate of sodium salt scales in falling film evaporators

Erik Karlsson, Anna Broberg, Anders Åkesjö et al
Conference Proceeding, Heat Exchanger Fouling and Cleaning, June 09-14, Budapest
Paper i proceeding
2013

Heat transfer for falling film evaporation of black liquor up to very high Prandtl numbers

Erik Karlsson, Mathias Gourdon, Lars Olausson et al
International Journal of Heat and Mass Transfer. Vol. 65, p. 907-918
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Pulp mill biorefineries

Mathias Gourdon, Johan Isaksson, Erik Karlsson et al
International Process Integration Jubilee Conference, Gothenburg, Sweden, March 18-20 2013
Poster (konferens)
2013

Crystallization fouling of sodium salts in black liquor falling film evaporators – development of experimental method and first results

Erik Karlsson, Mathias Gourdon, Lars Olausson et al
Nordic Pulp and Paper Research Journal. Vol. 28 (4), p. 506-513
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2016–2020

Strategier för att minimera inkrustering i industriella svartlutsindunstare

Erik Karlsson Kemisk reaktionsteknik
Lennart Vamling Skogsindustriell kemiteknik
Anders Åkesjö Kemisk reaktionsteknik
Mathias Gourdon Skogsindustriell kemiteknik
Valmet AB
Södra
Energimyndigheten
Stora Enso AB

Det kan finnas fler projekt där Erik Karlsson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.