PROCEL Omställning mot koldioxidfria industriella processer genom ökad elektrifiering
Forskningsprojekt, 2016 – 2020

Projektet syftar till kunskapsuppbyggnad kring möjligheter till omställning mot koldioxidfria industriella processer genom ökad elektrifiering. Bland annat ska tekniska, ekonomiska och utsläppsmässiga konsekvenser av införande av en rad olika tekniker undersökas. Även möjliga strategiska och politiska konsekvenser av ökad elektrifiering av industriella processer ska analyseras. Energimyndigheten bedömer projektets potential att bidra till omställningen av energisystemet som god.

Deltagare

Simon Harvey (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Holger Wiertzema

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 42221-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-12