Mastering Morphology for Solution-borne Electronics
Forskningsprojekt , 2017 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ergang Wang (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Polymerteknologi

Christian Müller

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Polymerteknologi

Samarbetspartners

Karlstads universitet

Karlstad, Sweden

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Projekt-id: profEllenMoons,KAU
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2021

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Projekt-id: profEllenMoons,KAU
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2021

Mer information

Senast uppdaterat

2017-03-08