Avtagare för strömupptagning vid dynamisk laddning på elväg
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

Projektet syftar till att utveckla en simuleringsplattform för utveckling av avtagare för strömupptagning vid dynamisk laddning från vägbanan på elväg. Simuleringsplattformen och modeller av avtagare ska jämföras med verkliga mätdata från vagnsprover på Volvos provbana. Avsikten är att simulera och utveckla en ny avtagare som uppfyller fordonsindustrins krav på vagnsmonterade komponenter, med avseende på mekanisk säkerhet, funktion och tillförlitlighet.

Deltagare

Jonas Sjöberg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Mekatronik

Samarbetspartners

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2016-11-26