Styrmetoder för en elektrifierad dubbelkopplingslåda
Forskningsprojekt , 2015 – 2018

Projektet syftar till lägre bränsleförbrukning och lägre materialkostnad för hybriddrivlinor. Hela drivlinans optimering ska också studeras i de fall den baseras på den elektrifierade växellådan. En kostnadseffektiv växellåda förväntas bidra till ett större intresse för laddhybridfordon.

Deltagare

Anders Grauers (kontakt)

vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Samarbetspartners

China-Euro Vehicle Technology (CEVT) AB

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2016-11-26