Nya strategier som kan stoppa blodets negativa roll för kvaliteten hos fisk
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ingrid Undeland (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2016-01181
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-05