ScalaNetS: Skalbara nätverks- och dataströmsberäkningar
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ioannis Sourdis (kontakt)

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: Dnr2016-05231
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-04