Integration av metabolism och signalöverföring: den AMP-aktivierade protein kinas SNF1 i jäst
Forskningsprojekt, 2017 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Stefan Hohmann (kontakt)

Chalmers, Biologi och bioteknik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2016-03744
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-25