Morgondagens rymdproduktion
Forskningsprojekt, 2016 – 2018

Indikationer från rymdmarknaden påvisar en förändring avseende kostnader, volymer och leveranstid för kommunikationssatelliter där konstellationer på hundratals, eller möjligtivs till och med tusentals, satelliter efterfrågas. I dessa efterfrågningar är kostnad och leveranstid, för att driftsätta stora volymer för att kunna erbjuda bäst service till världens befolkning, avgörande framgångsfaktorer.

RUAG Space AB, Göteborg är en specialiserad tillverkare av pålitliga satellit komponenter och en konkurrent på denna marknad.

Detta projekt syftar till att definiera de förutsättningar som krävs för att möta kraven på högre volymer och kortare leveranstider till en lägre kostnad. Projektet syftar även till att definiera hur företaget på bästa sätt ska kunna hantera en cyklisk efterfrågan med stora volymskillnader över kortare och längre perioder.

Deltagare

Björn Johansson (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Maja Bärring

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Daniel Nåfors

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Ruag Space AB

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Nationellt rymdtekniskt forskningsprogram (NRFP)

Projekt-id: 4424064
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-09-19