Big Data for Airborne Wind Energy Systems Optimization
Forskningsprojekt , 2017

Beskrivning saknas.

Deltagare

Sébastien Gros (kontakt)

Gästforskare vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Fredrik Hedenus

Senior forskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Vilhelm Verendel

Forskningsingenjör vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2017-03-09