Spin kommunikation i Dirac Material heterostrukturer
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Saroj Prasad Dash (kontakt)

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2016-03658
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Nanovetenskap och nanoteknik

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-10-03