Spin kommunikation i Dirac Material heterostrukturer
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Saroj Prasad Dash (kontakt)

Docent vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-10-03