Komplett fordonskombinationsreglering med automatisk rekonfigurering när enheter ansluts
Forskningsprojekt, 2017 – 2019

Syftet är att lösa problemet med hur man automatiskt konfigurerar om fordonets rörelse regleringsmjukvara så att fordonskombinationen är anpassad för det specifika transportuppdraget. När hela fordonskombinationen har kopplats har den en viss konfiguration för hur rörelseaktuatorer kan generera längsgående, laterala och gir-rörelse på varje enhet. När autokopplad dolly släpps behöver reglermjukvaran automatiskt omkonfigurera sig som en huvudenhet med endast ett semitrailer enhet som slav, precis som den första dragbilen med påhängsvagn.


Automatisk uppdatering av mjukvara för omkonfigurering av aktuatorkoordinationen (Control Allocation) när fordonskombinationen omvandlas/särkopplas. Demonstration i avancerad simuleringsmiljö som visar hur en slavenhet blir master vid autosärkoppling. Demonstration på fysisk A-double kombination kommer att visas den omkonfigureras med en one master (traktor) unit and tre slavar till två master enheter (tractor and dolly) with each a coupled slave unit (semitrailer). Kunskapsöverföring från akademi genom närvaro en dag i veckan inom fordonsdynamik och reglerteknik.


Först kommer virtuell simuleringsmiljö utnyttjas för att verifiera hur autokoppling och hur rekonfigurering av inbyggmjukvara kan ske. Därefter kommer fysisk A-dubbel användas med autokopplingar på dolly för att kunna genomföra omkonfigureringen fysiskt. Volvo GTT och ReVeRe lab tillsammans med Asta Zero kommer att utnyttjas i sista delen.

Deltagare

Jonas Fredriksson (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Bengt J H Jacobson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Leo Laine

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Samarbetspartners

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2016-05484
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

ReVeRe (Research Vehicle Resource)

Infrastruktur

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/en/projects/Pages/...

Senast uppdaterat

2019-11-15