Integrerad reglering av drivning, bromsning och styrning hos långa modulära lastbilskombinationer
Forskningsprojekt , 2011 – 2016

Projektet innehåller studier av hur långa modulära fordonskombinationer kan utformas för att lösa ett nätverk av transportuppdrag som innehåller både stads- och landsvägsmiljö med randvillkor. De modulära enheterna kommer antas kunna bära sin egen energilagring och därmed möjliggörs aktiv drivning och styrning även på släpen. Därefter optimeras aktuatorernas placering, snabbhet och styrka hos de utvalda fordonskombinationerna för att minimera körbaneavvikelse i låga hastigheter och ge ökad dynamisk stabilitet. De valda reglerstrukturerna valideras med hjälp av simulering.

Deltagare

Jonas Sjöberg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Mekatronik

Samarbetspartners

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-28