Vätgasinblandning i flammor under gasturbinförhållanden
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Projektet syftar till att simulera samförbränning av vätgas och enkla kolväten för drift av gasturbiner. Experimentella data tas fram under de tryck och temperaturer som råder under fullskalig turbindrift. Från data byggs kinetikmodeller som simulerar flamegenskaper. Resultaten kan användas för att göra gasturbiner mer bränsleflexibla, vilket krävs i framtiden då gassammansättningen i det europeiska gasnätet väntas variera allt mer.

Deltagare

Lars Davidson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Abdallah Abou-Taouk

Forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Samarbetspartners

Göteborg Energi AB

Göteborg, Sweden

Infraserv Höchst

Frankfurt, Germany

Lunds universitet

Lund, Sweden

Siemens industrial turbomachinery

Finspång, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 41769-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-04-15