Anti-Bullertunnel - Stäng in trafikbullret inte människorna, och få solenergi på köpet
Forskningsprojekt , 2017 – 2018

Projektets syfte är att undersöka möjligheten att stänga inne trafikbullret genom tälthallsteknik för att bygga snabbt och billigt, men ändå hållbart och trafiksäkert.

 

Under steg 1 kommer konstellationen att utformas för att kunna undersöka och verifiera idén genom teknisk modellering och trafiksäkerhetsmässig genomgång. Inom ramen för projektet kommer även olika typer finansieringslösningar att utforskas.

 

Lösningen bygger på att stänga inne trafikbullret med en marktunnel som är lätt att bygga och samtidigt ger bra bullerdämpning. Och att på ett innovativt sätt kombinera existerande komponenter få fram en kostnadseffektiv lösning. Visionen är att skapa en miljö där människor kan leva utan att störas av trafikljud, där ytorna kan utnyttjas av människor för boende, energialstring, transport med cykel och för rekreation. På sikt kan existerande byggnationer öka i värde av att bullret stängs inne.

 

Projektet ska på lång sikt leda till en Bullertunnel som är byggd och implementerad. I steg 1 verifieras idén om den är genomförbar ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv. Samtidigt ska vi identifiera samtliga aspekter som påverkar möjligheterna att bygga tunneln och påverkar kostnader. Vid tre workshops ska frågeställningar kring trafiksäkerhet, konstruktion & estetisk utformning, juridik & regler, brandsäkerhet, upplevd säkerhet, konkurrerande markanvändning m.m. diskuteras. U&We projektleder steg 1.

Deltagare

Jens Forssén (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Samarbetspartners

ÅF

Stockholm, Sweden

Hallbyggarna Jonsereds

Falun, Sweden

Måns Tham Arkitektkontor

Stockholm, Sweden

Solkompaniet Sverige AB

Hägersten, Sweden

Stockholms stad

Stockholm, Sweden

Trafikverket

Borlänge, Sweden

U&We

Stockholm, Sweden

Vindfanan AB

Sigtuna, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-08-17