CAlcium Rechargeable BAttery Technology (CARBAT)
Forskningsprojekt, 2017 – 2021

 

 

Deltagare

Patrik Johansson (kontakt)

Chalmers, Fysik, Materialfysik

Samarbetspartners

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Madrid, Spain

Fraunhofer-Gesellschaft

Munchen, Germany

Universidad Complutense de Madrid

Madrid, Spain

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Projekt-id: EC/H2020/766617
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-27