Förlust- och EMI-reduktion i elektrifierat fordon via användande av multinivåomriktare
Forskningsprojekt, 2017 – 2021

Syftet med projektet är att bidra till energieffektivare elfordon genom att undersöka potentialen för flernivåomriktare som framdriftsomriktare. Genom flernivåomriktare erhålls lägre och mindre frekventa spänningshopp vilket ger högre verkningsgrad och mindre störningar i form av EMI (elektromagnetisk interferens) än för de vanligtvis använda tvånivåomriktarna. Resultatet som förväntas är en reduktion av omriktarförlusterna till en fjärdedel, vilket får positiva effekter i form av förenklad kylning, kostnadsreduktion och förlängd körsträcka.

Deltagare

Torbjörn Thiringer (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Emma Grunditz

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Anton Kersten

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 44807-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-08