Studie av deformationsförmågan hos armerad betong via kombination av fallviktsförsök och statiska försök på armerad betong
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Morgan Johansson (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Jonas Ekström

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Mathias Flansbjer

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Joosef Leppänen

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Finansiering

Stiftelsen Fortifikationskårens Forskningsfond

Projekt-id: Fortifikationskårensfo.fond
Finansierar Chalmers deltagande under 2017

Stiftelsen Fortifikationskårens Forskningsfond

Finansierar Chalmers deltagande under 2018

Stiftelsen Fortifikationskårens Forskningsfond

Projekt-id: Fortifikationskårens fo.fond
Finansierar Chalmers deltagande under 2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-17