Studie av deformationsförmågan hos armerad betong via kombination av fallviktsförsök och statiska försök på armerad betong
Research Project , 2017

Description missing.

Participants

Morgan Johansson (contact)

Adjunct Professor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Jonas Ekström

Doktorand at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Mathias Flansbjer

Adjunct Professor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Joosef Leppänen

Senior Lecturer at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Funding

Stiftelsen Fortifikationskårens Forskningsfond

Funding Chalmers participation during 2017

Stiftelsen Fortifikationskårens Forskningsfond

Funding Chalmers participation during 2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Materials Science

Areas of Advance

More information

Latest update

2018-11-21