Studie av deformationsförmågan hos armerad betong via kombination av fallviktsförsök och statiska försök på armerad betong
Research Project , 2017

Description missing.

Participants

Morgan Johansson (contact)

Adjungerad professor vid Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Jonas Ekström

Doktorand vid Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Mathias Flansbjer

Adjungerad professor vid Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Joosef Leppänen

Universitetslektor vid Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Funding

Stiftelsen Fortifikationskårens Forskningsfond

Funding Chalmers participation during 2017 with 60,000.00 SEK

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Materials Science

Areas of Advance

More information

Latest update

2017-11-16