Långtidsstudie av upplevda effekter av VDS (Volvo Dynamic Steering) hos bussförare
Forskningsprojekt , 2017 – 2018

Automatisering inom kollektivtrafiken kommer att ske stegvis. De nya stystem i fordon som förbereder för automatisering på lite längre siktger nyttor redan i nuläget. Ett exempel är att automatstyrningstekniken kan fungera som kraftstöd under vanlig körning. Trög styrning är ett problem inom tunga fordon och bussar. Med ett stödstystem ges föraren extra stöd vid styrning och systemet filtrerar bort vibrationer från ojämna vägbanor samt hjälper till att stabilisera och hålla fordonet på vägen på raksträckor. Systemet bidrar också med extra kraft vid snäva svängar och automatisk rattåtergång efter sväng. Vibrationer och krafter påverkar förarna kontinuerligt under arbetspassen och genom att minska den påverkan så erhålls en positiv effekt för arbetsmiljön och hälsa. Under sommaren 2017 kommer ett system som heter VDS att installeras i linjebussar på linje 55, vilket ger tillfälle att genomföra ett projekt för att utvädera under ordinarie drift. Utvärderingsprojektet ingår och bidrar till ElectriCity.

Syftet med forskningsprojektet är att studera om automatiska funktioner i bussars styrsystem ger en bättre arbetssituation för bussförare.

Deltagare

Lars-Ola Bligård (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Projekt-id: KTN2017-0056
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-13