KOmbinerad Mobilitet-ImPlementering i Sverige - KOMPIS
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Syftet med projektet är att stödja framväxten av kombinerad mobilitet (eller

Mobilitet som tjänst - MaaS) genom att skapa gynnsamma förutsättningar och minska barriärer för utveckling och implementation av tjänster som bidrar till uppfyllelse av de svenska transportpolitiska målen. Design & Human Factors är ansvariga för arbetspaketet "Effekter och Konsekvenser". Ett ramverk och relevanta indikatorer skall utformas för att kunna bedöma effekterna av MaaS map miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

Deltagare

MariAnne Karlsson (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Asif Akram

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Samtrafiken

Stockholm, Sweden

Västra Götalandsregionen

Vänersborg, Sweden

Västtrafik

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-02468
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-06-22