Digitalisering av AM-produktionskedjan för att skapa effektivitet (DINA++)
Forskningsprojekt , 2017 – 2018

Målet med DINA++ är att skapa kunskap, arbetssätt och enkla verktyg så att det i en snar framtid går "Att direkt gå från CAD-definition till en färdig komponent som är kvalitetssäkrad med minimalt av manuell handpåläggning" Projektet kommer att vara direkt bidragande till en mer effektiv produktion som ger möjlighet till "first-time-right" inom AM. Det är något som endast i undantagsfall existerar idag.

DINA++ planerar att paketera beredning-AM-process-kompletterande processer och efterkontroll-kedjan till ett effektivt bibliotek av möjliggörande digitala metodmoduler. Metodbiblioteket kommer att kunna användas för AM-processen i produktionsflöden med liknande tankesätt som en klass i objektorienterad programmering, därav akronymen DINA++ Med den effektivitet av det digatala flödet som projektet ger genom modularisering kommer produktionstiden för AM tillverkade komponenter i flexibla verkstäder i förlängningen kunna halveras.

Arbetet sker i 5 arbetspaket:

1) Hantering av Informationen runt AM-maskiner

2)Paketering av modeller och data för att underlätta beredningen

3)Kopplande av beredning-till-komponents digitala hantering till design

4)Demo och informationsspridning

5)Projektledning.

Täta avstämningsmöten inom arbetspaketen kommer ge en bild av progressen och en möjlighet att snabbt korrigera för att i slutet av året kunna leverera de utlovade resultaten.

 

Deltagare

Ola Isaksson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Jakob Müller

Forskare vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Massimo Panarotto

Forskare vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

SICS Swedish ICT AB

Kista, Sweden

Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik

Göteborg, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-15