Massimo Panarotto

Senior forskare vid Produktutveckling

Massimos forskning fokuserar på att utveckla modeller för att bestämma livscykelvärdet för nya tekniksystem. Möjligheten att korrekt utvärdera värdet av komplexa system blir allt viktigare eftersom kunder, intressenter och samhällets förväntningar ökar och behoven blir allt mer sofistikerade.

Massimo tog sin doktorsexamen i maskinteknik vid Blekinge Tekniska Högskola år 2015. Han studerade innan dess maskinteknik vid universitetet i Padua (Italien) och erhöll kandidatexamen 2008 respektive masterexamen 2011. Massimo är oavlönad docent på institutionen.

Källa: chalmers.se
Image of Massimo Panarotto

Visar 57 publikationer

2024

Local absorption of uncertainty in complex systems using resilient objects

Massimo Panarotto, Iñigo Alonso Fernandez
Journal of Engineering Design. Vol. In Press
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2024

Modeling Technical Risk Propagation Using Field-Effects in Automotive Technology Infusion Design Studies

Iñigo Alonso Fernandez, Massimo Panarotto, Ola Isaksson
Journal of Mechanical Design - Transactions of the ASME. Vol. 146 (12)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

FUNCTION DRIVEN ASSESSMENT OF MANUFACTURING RISKS IN CONCEPT GENERATION STAGES

Arindam Brahma, Massimo Panarotto, Timoleon Kipourus et al
Proceedings of the Design Society. Vol. 3, p. 1995-2004
Paper i proceeding
2023

WORKING AGILE TO SPEED UP RESEARCH WITH INDUSTRY: FIVE INDEPENDENCE PRINCIPLES

Massimo Panarotto, Ola Isaksson, Rikard Söderberg
Proceedings of the Design Society. Vol. 3, p. 3919-3928
Paper i proceeding
2023

INFORMATION FLOW ANALYSIS ENABLING THE INTRODUCTION OF ADDITIVE MANUFACTURING FOR PRODUCTION TOOLS-INSIGHTS FROM AN INDUSTRIAL CASE

Tina Hajali, Adam Mallalieu, Arindam Brahma et al
Proceedings of the Design Society. Vol. 3, p. 2315-2324
Paper i proceeding
2023

Problem decomposition: the key to Agile sprints in Design Research

Massimo Panarotto, Arindam Brahma, Ola Isaksson
Proceedings of the 25th International DSM Conference, DSM 2023
Paper i proceeding
2023

Cost-efficient digital twins for design space exploration: A modular platform approach

Massimo Panarotto, Ola Isaksson, Vanessa Vial
Computers in Industry. Vol. 145
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

A similarity-assisted multi-fidelity approach to conceptual design space exploration

Julian Martinsson Bonde, Michael Kokkolaras, Petter Andersson et al
Computers in Industry. Vol. 151
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Design automation strategies for aerospace components during conceptual design phases

Alejandro Pradas Gómez, Massimo Panarotto, Ola Isaksson
Övrigt konferensbidrag
2023

TEXT MINING OF RESILIENT OBJECTS ABSORBING CHANGE AND UNCERTAINTY

Massimo Panarotto, Vito Giordano, Filippo Chiarello et al
Proceedings of the Design Society. Vol. 3, p. 3325-3334
Paper i proceeding
2022

Morpheus: The Development and Evaluation of a Software Tool for Morphological Matrices

Julian Martinsson Bonde, Adam Mallalieu, Massimo Panarotto et al
Proceedings of NordDesign 2022: How Product and Manufacturing Design Enable Sustainable Companies and Societies
Paper i proceeding
2022

Assessment of weld manufacturability of alternative jet engine structural components through digital experiments

Julian Martinsson Bonde, Ola Isaksson, Massimo Panarotto et al
Proceedings of ISABE
Paper i proceeding
2022

Value-Based Development Connecting Engineering and Business: A Case on Electric Space Propulsion

Massimo Panarotto, Ola Isaksson, Idris Habbassi et al
IEEE Transactions on Engineering Management. Vol. 69 (4), p. 1650-1663
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Designing Multi-Technological Resilient Objects in Product Platforms

Iñigo Alonso Fernandez, Massimo Panarotto, Ola Isaksson
Proceedings of NordDesign 2022: How Product and Manufacturing Design Enable Sustainable Companies and Societies
Paper i proceeding
2022

The Role of Digital Infrastructure for the Industrialisation of Design for Additive Manufacturing

Adam Mallalieu, Tina Hajali, Ola Isaksson et al
Proceedings of the Design Society. Vol. 2, p. 1401-1410
Paper i proceeding
2022

Fuzzy model-based design for testing and qualification of additive manufacturing components

Olivia Borgue, Massimo Panarotto, Ola Isaksson
Design Science. Vol. 8
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Using DSMs in functionally driven explorative design experiments – an automation approach

Massimo Panarotto, Timos Kipouros, Arindam Brahma et al
Proceedings of the 24th International Dependency and Structure Modeling Conference, DSM 2022, p. 68-77
Paper i proceeding
2022

Optimization of Design Margins Allocation When Making Use of Additive Remanufacturing

Khalil Al Handawi, Massimo Panarotto, Petter Andersson et al
Journal of Mechanical Design - Transactions of the ASME. Vol. 144 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Exploring the Potential of Digital Twin-Driven Design of Aero-Engine Structures

Julian Martinsson Bonde, Massimo Panarotto, Michael Kokkolaras et al
Proceedings of the Design Society. Vol. 1, p. 1521-1528
Paper i proceeding
2021

Scalable Set-Based Design Optimization and Remanufacturing for Meeting Changing Requirements

Khalil Al Handawi, Petter Andersson, Massimo Panarotto et al
Journal of Mechanical Design - Transactions of the ASME. Vol. 143 (2)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Function model-based generation of CAD model variants

Jakob Müller, Massimo Panarotto, Ola Isaksson
Computer-Aided Design and Applications. Vol. 18 (5), p. 970-989
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Design for test and qualification through activity-based modelling in product architecture design

Olivia Borgue, Christopher Paissoni, Massimo Panarotto et al
Journal of Engineering Design. Vol. 32 (11), p. 646-670
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Optimal allocation of design margins in additive remanufacturing

Khalil Al Handawi, Massimo Panarotto, Petter Andersson et al
Proceedings of the ASME Design Engineering Technical Conference. Vol. 3B-2021
Paper i proceeding
2021

Multi-domain design assessment for aerospace components including weld accessibility

Ola Isaksson, Timos Kipouros, Julian Martinsson Bonde et al
Proceedings of the Design Society. Vol. Volume 1 - August 2021, p. 2217-2225
Paper i proceeding
2020

Scalable set-based design optimization and remanufacturing for meeting changing requirements

Khalil Al Handawi, Petter Andersson, Massimo Panarotto et al
Proceedings of the ASME Design Engineering Technical Conference. Vol. 11A-2020
Paper i proceeding
2020

Design space exploration of a jet engine component using a combined object model for function and geometry

Jakob Müller, Massimo Panarotto, Ola Isaksson
Aerospace. Vol. 7 (12), p. 1-18
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Analysing increase of functionality and complexity in integrated product architectures

Sabela Gonzalez Castro, Massimo Panarotto, Olivia Borgue et al
Proceedings of the NordDesign 2020 Conference, NordDesign 2020
Paper i proceeding
2020

Supporting Additive Manufacturing Technology Development through Constraint Modelling in Early Conceptual Design: A Satellite Propulsion Case Study

Olivia Borgue, F. Valjak, Massimo Panarotto et al
Proceedings of the Design Society: DESIGN Conference. Vol. 1, p. 817-826
Paper i proceeding
2020

Modelling Flexibility and Qualification Ability to Assess Electric Propulsion Architectures for Satellite Megaconstellations

Massimo Panarotto, Olivia Borgue, Ola Isaksson
Aerospace. Vol. 7 (12)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Interactive model-based decision-making tools in early product platform design

Iñigo Alonso Fernandez, Massimo Panarotto, Ola Isaksson
Proceedings of the NordDesign 2020 Conference, NordDesign 2020
Paper i proceeding
2020

Supporting designers: moving from method menagerie to method ecosystem

Killian Gericke, Claudia Eckert, Felician Campean et al
Design Science. Vol. 6
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Mapping the design space in function and geometry models supporting redesign for additive manufacturing

Jakob Müller, Olivia Borgue, Massimo Panarotto et al
Journal of Design Research. Vol. 18 (1-2), p. 37-56
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Automatic geometry alteration when designing for metal additive manufacturing

Julian Martinsson, Olivia Borgue, Massimo Panarotto et al
Proceedings of the NordDesign 2020 Conference, NordDesign 2020
Paper i proceeding
2020

Dynamic lifecycle cost modeling for adaptable design optimization of additively remanufactured aeroengine components

Lydia Lawand, Massimo Panarotto, Petter Andersson et al
Aerospace. Vol. 7 (8)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Designing and Integrating a Digital Thread System for Customized Additive Manufacturing in Multi-Partner Kayak Production

Euan Bonham, Kerr McMaster, Emma Thomson et al
Systems. Vol. 8 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Identification of Technology Integration Challenges at Two Global Automotive OEMs

Iñigo Alonso Fernandez, Massimo Panarotto, Ola Isaksson
Proceedings of the Design Society: DESIGN Conference. Vol. 1, p. 2245-2254
Paper i proceeding
2020

YOU NEED TO FOCUS TO VALIDATE

Ola Isaksson, Claudia Eckert, Massimo Panarotto et al
Proceedings of the Design Society: DESIGN Conference. Vol. 1, p. 31-40
Paper i proceeding
2019

DESIGN AUTOMATION FOR CUSTOMISED AND LARGE-SCALE ADDITIVE MANUFACTURING: A CASE STUDY ON CUSTOM KAYAKS

Drew Lithgow, Cara Morrison, George Pexton et al
Proceedings of the International Conference on Engineering Design, ICED. Vol. 2019-August
Paper i proceeding
2019

Value models: Coordinating artefacts for conceptual design

Massimo Panarotto, Marco Bertoni, C. Johansson
International Journal of Product Development. Vol. 23 (4), p. 326-352
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Industry Trends to 2040

Claudia Eckert, Ola Isaksson, Sophie Hallstedt et al
Proceedings of the International Conference on Engineering Design, ICED. Vol. 2019-August, p. 2121-2128
Paper i proceeding
2019

Constraint Replacement-Based Design for Additive Manufacturing of Satellite Components: Ensuring Design Manufacturability through Tailored Test Artefacts

Olivia Borgue, Jakob Müller, Alexander Leicht et al
Aerospace. Vol. 6 (11)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Connecting functional and geometrical representations to support the evaluation of design alternatives for aerospace components

Jakob Müller, Massimo Panarotto, Ola Isaksson
Proceedings of the International Conference on Engineering Design, ICED. Vol. 2019-August, p. 1423-1432
Paper i proceeding
2019

Using models as boundary objects in early design negotiations: Analysis and implications for decision support systems

Massimo Panarotto, Marco Bertoni, C. Johansson
Journal of Design Research. Vol. 17 (2-4), p. 214-237
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Drivers and Guidelines in Design for Qualification Using Additive Manufacturing in Space Applications

Christo Dordlofva, Olivia Borgue, Massimo Panarotto et al
Proceedings of the International Conference on Engineering Design, ICED. Vol. 1 (1), p. 729-738
Paper i proceeding
2019

Enhanced function-means modeling supporting design space exploration

Jakob Müller, Ola Isaksson, Jonas Landahl et al
Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing: AIEDAM. Vol. 33 (4), p. 502-516
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

A lifecycle cost-driven system dynamics approach for considering additive re-manufacturing or repair in aero-engine component design

Lydia Lawand, Khalil Al Handawi, Massimo Panarotto et al
Proceedings of the International Conference on Engineering Design, ICED. Vol. 2019-August, p. 1343-1352
Paper i proceeding
2019

Perspectives on innovation: The role of engineering design

Ola Isaksson, C. M. Eckert, Olivia Borgue et al
Proceedings of the International Conference on Engineering Design, ICED. Vol. 2019-August, p. 1235-1244
Paper i proceeding
2019

Modular product design for additive manufacturing of satellite components: maximising product value using genetic algorithms

Olivia Borgue, Massimo Panarotto, Ola Isaksson
Concurrent Engineering Research and Applications. Vol. 27 (4), p. 331-346
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Impact on design when introducing additive manufacturing in space applications

Olivia Borgue, Massimo Panarotto, Ola Isaksson
Proceedings of International Design Conference, DESIGN. Vol. 3, p. 997-1008
Paper i proceeding
2018

Towards Adopting Digital Twins to Support Design Reuse during Platform Concept Development

Jonas Landahl, Massimo Panarotto, Hans L Johannesson et al
Proceedings of NordDesign: Design in the Era of Digitalization, NordDesign 2018
Paper i proceeding
2018

Assessing the value of radical technology alternatives at system level

Massimo Panarotto, Ola Isaksson, Leif Asp
Proceedings of International Design Conference, DESIGN. Vol. 2, p. 633-642
Paper i proceeding
2018

Lifecycle design and management of additive manufacturing technologies

Jakob Müller, Massimo Panarotto, Johan Malmqvist et al
Procedia Manufacturing. Vol. 19, p. 135-142
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Function modelling and constraints replacement for additive manufacturing in satellite component design

Olivia Borgue, Jakob Müller, Massimo Panarotto et al
Proceedings of NordDesign: Design in the Era of Digitalization, NordDesign 2018
Paper i proceeding
2018

Function modelling and constraints replacement to support design for additive manufacturing of satellite components

Olivia Borgue, Jakob Müller, Massimo Panarotto et al
Proceedings of NordDesign: Design in the Era of Digitalization, NordDesign 2018
Paper i proceeding
2017

Maturity of models in a multi-model decision support system

C. Johansson, J. Wall, Massimo Panarotto
Proceedings of the International Conference on Engineering Design, ICED. Vol. 6 (DS87-6), p. 237-246
Paper i proceeding
2017

Value-driven simulation: Thinking together through simulation in early engineering design

Massimo Panarotto, Wall Johan, Bertoni Marco et al
Proceedings of the International Conference on Engineering Design, ICED. Vol. 4 (DS87-4), p. 513-522
Paper i proceeding
2017

Value-driven engineering design: lessons learned from the road construction equipment industry

Marco Bertoni, Massimo Panarotto, Pontus Jonsson
Proceedings of the International Conference on Engineering Design, ICED. Vol. 1 (DS87-1), p. 319-328
Paper i proceeding

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 2 forskningsprojekt

2020–2023

Demonstration of Infrastructure for Digitalization enabling industrialization of Additive Manufacturing (DiDAM)

Ola Isaksson Produktutveckling
Olivia Borgue Produktutveckling
Lars Nyborg Material och tillverkning
Massimo Panarotto Produktutveckling
Lars Almefelt Produktutveckling
Tina Hajali Produktutveckling
Adam Mallalieu Produktutveckling
Fiona Schulz Material och tillverkning
VINNOVA

3 publikationer finns
2016–2020

Consortum for Hall Effect Orbital Propulsion System (CHEOPS)

Olivia Borgue Produktutveckling
Massimo Panarotto Produktutveckling
Ola Isaksson Produktutveckling
Europeiska kommissionen (EU)

2 publikationer finns
Det kan finnas fler projekt där Massimo Panarotto medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.