Demonstration of Infrastructure for Digitalization enabling industrialization of Additive Manufacturing (DiDAM)
Forskningsprojekt , 2020 – 2023

Syfte och mål: DIDAM utvecklar och demonstrerar prioriterade delar av den digitala infrastruktur som krävs för att industrialisera Additiv Tillverkning (AM). Tillverkare, leverantörer av digitala plattformar, tillsammans med institut och universitet representerar aktörer i en komplex värdekedja Målet är att demonstrera sätt att säkra spårbarhet (digitala trådar) och förbättrad produkt och processkvalitet genom modellering/simulering med digitala tvillingar vilket ska leda till -30% färre fel vid printning, -50% behov av externa kvalitetsprov samt -15% kortare ställtider. Förväntade effekter och resultat: En effektivare digitaliserad hantering av data och information vid additiv tillverkning i komplexa värdekedjor vilket minskar risk och problem vid industrialisering av additiv tillverkning och möjliggör introduktion av hållbara produkter. Förväntade resultat på 1. Effektivare digitalt informationsflöde genom att nyttja och etablera standarder. 2. Effektivare dela information i nya industriella värdekedjor 3. Nyttjande av resurseffektiv produktion, och återtillverkning av produkter Demonstrera den digitala infrastruktur som krävs för industrialisering av AM. Upplägg och genomförande: De industriella deltagarna tillhandahåller reella och realistiska tillämpningsfall (WP1) där effektiv digitalisering för att kunna industrialisera additiv tillverkning, specifikt där nya industrialla värdekedjor krävs. Teknikutvecklingen (WP2) fokuseras på effektivare och säkrare informationsflöden (digital twin) samt förbättrad spårbarhet (digital thread) av data och information. Stor vikt läggs vid att planera och genomföra demonstratorer (WP3), delvis i samverkan med EU projektet Manuela. En förfinad plan är en tidig leverabel i projektet.

Deltagare

Ola Isaksson (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Lars Almefelt

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Olivia Borgue

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Tina Hajali

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Adam Mallalieu

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Lars Nyborg

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Massimo Panarotto

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Fiona Schulz

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Samarbetspartners

Brogren Industries AB

Älvängen, Sweden

Epiroc AB

Stockholm, Sweden

Eurostep Group

Stockholm, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Uddeholm

Hagfors, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

VINNOVA

Projekt-id: 2019-05591
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2021-11-22