IEA OES Task 10 - verifiering och validering av vågkraftsimuleringar
Forskningsprojekt, 2017 – 2019

Projektet syftar till att verifiera och validera existerande hydrodynamiska simuleringsmodeller för vågkraft. Målet är att identifiera förbättringar av simuleringsverktygen vid uppskattning av energiupptagning, våglaster mm samt utveckla metoder för att verifiera och validera olika typer av numeriska modeller. Projektet utförs inom Task 10 som är ett arbetspaket inom International Energy Agency´s Technology Collaboration Programme Ocean Energy Systems. I det svenska delprojektet ingår Chalmers Tekniska Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan och SSPA. De ska fokusera på tre simuleringsverktyg som utvecklas/används i Sverige; Shipflow motion-ett kommersiellt program, FEnICs-ett ”open-source” CFD program och ANSYS-FLUENT-ett kommersiellt CFD program.

Deltagare

Carl-Erik Janson (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

SSPA Sweden AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 44423-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-11