Demonstrationsplattform för elektrifierade transportsystem med lastbilar och högkapacitetsbussar
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Syftet med projektet är att skapa en demonstrationsplattform för framtida person- och godstransporter i stadsmiljö och därmed bidra till en snabbare omställning till energieffektiv och fossilfri drift av tunga fordon i urbana områden. Demonstrationen är en utvidgning av det pågående ElectriCity-samarbetet till att omfatta inte bara lösningar för en hållbar och attraktiv kollektivtrafik, utan även hållbara och attraktiva urbana transporter i ett bredare perspektiv. Inom projektet kommer helelektriska högkapacitetsbussar att utvecklas och testas i linjetrafik i kombination med helelektriska lastbilar för distribution och sophämtning i verklig driftmiljö.

Deltagare

Anders Grauers (kontakt)

vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Torsten Wik

Biträdande professor vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Samarbetspartners

Lindholmen science park AB

Gothenburg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-10