Flerskalsmodellering av plastisk deformation av hårdmetaller.
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Göran Wahnström (kontakt)

Professor vid Chalmers, Fysik, Material- och ytteori

Erik Fransson

Doktorand vid Chalmers, Fysik, Material- och ytteori

Martin Gren

Doktor vid Chalmers, Fysik, Material- och ytteori

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Grundläggande vetenskaper

Fundament

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

2021

WulffPack: A Python package for Wulff constructions

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-11