Flerskalsmodellering av plastisk deformation av hårdmetaller.
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Göran Wahnström (kontakt)

Professor vid Chalmers, Fysik, Material- och ytteori

Erik Fransson

Postdoc vid Chalmers, Fysik, Material- och ytteori

Martin Gren

Doktor vid Chalmers, Fysik, Material- och ytteori

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2016-04342
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Grundläggande vetenskaper

Fundament

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

2021

WulffPack: A Python package for Wulff constructions

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-11