Flerskalsmodellering av plastisk deformation av hårdmetaller.
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Göran Wahnström (kontakt)

Chalmers, Fysik, Material- och ytteori

Erik Fransson

Chalmers, Fysik, Material- och ytteori

Martin Gren

Chalmers, Fysik, Material- och ytteori

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2016-04342
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Grundläggande vetenskaper

Fundament

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-11