Martin Gren

Doktorand vid Kondenserad materie- och materialteori

Visar 4 publikationer

2020

A computational study of the temperature dependence of interface and surface energies in WC–Co cemented carbides

Martin Gren, Erik Fransson, Göran Wahnström
International Journal of Refractory Metals and Hard Materials. Vol. 87
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Wetting of surfaces and grain boundaries in cemented carbides and the effect from local chemistry

Martin Gren, Göran Wahnström
Materialia. Vol. 8
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Molecular dynamics simulation of WC/WC grain boundary sliding resistance in WC–Co cemented carbides at high temperature

Martin Petisme, Martin Gren, Göran Wahnström
International Journal of Refractory Metals and Hard Materials. Vol. 49 (1), p. 75-80
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2017–2020

Flerskalsmodellering av plastisk deformation av hårdmetaller.

Göran Wahnström Material- och ytteori
Martin Gren Material- och ytteori
Erik Fransson Material- och ytteori
Vetenskapsrådet (VR)

Det kan finnas fler projekt där Martin Gren medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.