Flexibla terahertz detektorer i grafen
Forskningsprojekt, 2018 – 2021

Flexibla terahertz-detektorer i grafen.

Deltagare

Andrei Vorobiev (kontakt)

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2017-04504
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-11