Flödesmätning vid vattenjetförsök
Forskningsprojekt , 2018

Projektets syftar till att förstå ett komplicerat strömningsproblem av mycket stort praktiskt intresse för SSPA. Det gäller mätning av volymflödet i aggregatet hos vattenjetdrivna båtar. Flödesmätningen måste vara ytterst noggrann för att bruttotyckkraften (”gross thrust”) skall kunna bestämmas med acceptabel noggrannhet. Traditionellt har detta skett genom tryckmätning i dysan, men denna teknik har övergivits av SSPA på grund av svårigheter att mäta noggrant när luft sugs in i tryckhålen. Istället har en ny teknik utvecklats där strålen avlänkas 90 grader i en strålvåg, så att all tryckkraft från strålen absorberas i infästningen, där en kraftgivare monteras. Med tryckkraften känd kan volymflödet lätt beräknas.  Fördelen är att strålkraften mäts direkt och även under fart. Vid försök i nollfart (”bollard pull”) har det emellertid visat sig att avlänkningen troligen inte är exakt 90 grader, vilket ger upphov till ett fel, som i så fall måste korrigeras.  För att studera problemet föreslås en kombination av strömningsberäkningar (Computational Fluid Dynamics, CFD) och experiment. Beräkningarna utförs vid Chalmers och experimenten vid SSPA. Det föreslagna projektet, som är av både vetenskapligt och praktiskt intresse, kommer att kartlägga strömningen i strålvågen och ge svar på frågan hur mycket den uppmätta strålvågskraften behöver korrigeras. Utan denna kunskap saknar SSPA möjlighet att utföra självdriftsförsök med vattenjetdrivna båtar.

 

Deltagare

Arash Eslamdoost (kontakt)

Docent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Lars Larsson

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Samarbetspartners

SSPA Sweden AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Rolls-Royce (Swe)

Finansierar Chalmers deltagande under 2018

Stiftelsen Doktor Hugo Hammars fond för sjöfartsteknisk forskning (HHS)

Finansierar Chalmers deltagande under 2018

SSPA Sweden AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastruktur

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/F...

Senast uppdaterat

2018-08-07