Arash Eslamdoost

Docent vid Marin teknik
Image of Arash Eslamdoost

Visar 36 publikationer

2023

Energy Balance Approach for Studying Waterjet-Hull Interaction Effects

Arash Eslamdoost, Marko Vikström
Proceedings of the 13th Symposium on High Speed Marine Vehicles
Paper i proceeding
2023

The Dynamics of a Ship Nominal Wake in Head Waves

Arash Eslamdoost, Mohsen Irannezhad, Rickard Bensow
Övrigt konferensbidrag
2023

Comprehensive computational analysis of the impact of regular head waves on ship bare hull performance

Mohsen Irannezhad, Rickard Bensow, Martin kjellberg et al
Ocean Engineering. Vol. 228
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Fluid-Structure Interaction of a Foiling Craft

Laura Marimon Giovannetti, Ali Farousi, Fabian Ebbesson et al
Journal of Marine Science and Engineering. Vol. 10 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Investigation of ship responses in regular head waves through a Fully Nonlinear Potential Flow approach

Mohsen Irannezhad, Arash Eslamdoost, Martin Kjellberg et al
Ocean Engineering. Vol. 246
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Propeller Open Water Characteristics in Waves

Mohsen Irannezhad, Martin kjellberg, Rickard Bensow et al
Proceedings of the 24th Numerical Towing Tank Symposium, NuTTS 2022, p. 36-41
Paper i proceeding
2021

A device for reducing the resistance of transom stern hulls

Arash Eslamdoost, Lars Larsson, Matz Brown
Ocean Engineering. Vol. 235
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Towards Uncertainty Analysis of CFD Simulation of Ship Responses in Regular Head Waves

Mohsen Irannezhad, Rickard Bensow, Martin Kjellberg et al
Proceedings of the 23rd Numerical Towing Tank Symposium, NuTTS 2021
Övrigt konferensbidrag
2021

On the Selection of Optimal Propeller Diameter for a 120-m Cargo Vessel

Jennie Andersson, Robert Gustafsson, Arash Eslamdoost et al
Journal of Ship Research. Vol. 65 (2), p. 153-166
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Modellering av omblandning i fartygs kölvatten, för ökad förståelse av belastning på havsmiljön till följd av utsläpp från fartyg

Amanda Nylund, Rickard Bensow, Mattias Liefvendahl et al
Rapport - Havs- och vattenmyndigheten
2020

A device for reducing the resistance of water surface vessels

Arash Eslamdoost, Lars Larsson, Matz Brown
Patent
2020

Scale resolving simulations of the non-cavitating and cavitating flows in an axial water jet pump

Mohammad Hossein Arabnejad Khanouki, Arash Eslamdoost, Urban Svennberg et al
33rd Symposium on Naval Hydrodynamics
Paper i proceeding
2019

Application of Control Volume Energy Balance for Analysing Propeller-Hull Interaction in Presence of Free-surface

Arash Eslamdoost, Jennie Andersson, Rickard Bensow et al
Sixth International Symposium on Marine Propulsors
Paper i proceeding
2019

A body-force model for waterjet pump simulation

Arash Eslamdoost, Marko Vikström
Applied Ocean Research. Vol. 90
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Numerical Investigation of a General Cargo Vessel Wake in Waves

Mohsen Irannezhad, Arash Eslamdoost, Rickard Bensow
Proceedings of the 22nd Numerical Towing Tank Symposium, NuTTS 2019
Övrigt konferensbidrag
2019

Numerical Investigation of a Large Diameter Propeller Emergence Risk for a Vessel in Waves

Mohsen Irannezhad, Arash Eslamdoost, Rickard Bensow
8th International Conference on Computational Methods in Marine Engineering, MARINE 2019, p. 634-645
Paper i proceeding
2018

Analysis of the thrust deduction in waterjet propulsion – The Froude number dependence

Arash Eslamdoost, Lars Larsson, Rickard Bensow
Ocean Engineering. Vol. 152, p. 100-112
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Energy balance analysis of model-scale vessel with open and ducted propeller configuration

Jennie Andersson, Arash Eslamdoost, Marko Vikström et al
Ocean Engineering. Vol. 167, p. 369-379
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Energy balance analysis of a propeller in open water

Jennie Andersson, Arash Eslamdoost, Alexandre Capitao Patrao et al
Ocean Engineering. Vol. 158, p. 162-170
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

On the Selection of Optimal Propeller Diameter for a 120m Cargo Vessel

Jennie Andersson, Robert Gustafsson, Arash Eslamdoost et al
SNAME 15th Propeller and Shafting Symposium, PSS 2018
Paper i proceeding
2017

Analysis of Propeller-Hull Interaction Phenomena on a Self-Propelled Axisymmetric Body

Arash Eslamdoost, Jennie Andersson, Rickard Bensow et al
5th Int. Symposium on Marine Propulsor
Paper i proceeding
2017

Waterjet Self-Propulsion Simulation: A Body-Force Approach for Modelling the Pump

Arash Eslamdoost, Marko Hyensjö
11th Symposium on High Speed Marine Vehicles (HSMV 2017)
Paper i proceeding
2016

Net and Gross Thrust in Waterjet Propulsion

Arash Eslamdoost, Lars Larsson, Rickard Bensow
Journal of Ship Research. Vol. 60 (2), p. 78-91
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

On transom clearance

Arash Eslamdoost, Lars Larsson, Rickard Bensow
Ocean Engineering. Vol. 99, p. 55-62
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Waterjet Propulsion and Negative Thrust Deduction

Arash Eslamdoost, Lars Larsson, Rickard Bensow
Fourth International Symposium on Marine Propulsors, SMP’15
Paper i proceeding
2015

CFD Simulations of the Japan Bulk Carrier Test Case

Jennie Andersson, Marko Hyensjö, Arash Eslamdoost et al
NUMERICAL TOWING TANK SYMPOSIUM. 18TH 2015. (NUTTS 2015)
Paper i proceeding
2014

The Hydrodynamics of Waterjet/Hull Interaction

Arash Eslamdoost
Doktorsavhandling
2014

A pressure jump method for modeling waterjet/hull interaction

Arash Eslamdoost, Lars Larsson, Rickard Bensow
Ocean Engineering. Vol. 88, p. 120-130
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Waterjet Propulsion and Thrust Deduction

Arash Eslamdoost, Lars Larsson, Rickard Bensow
Journal of Ship Research. Vol. 58 (4), p. 201-215
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Contribution of different parameters to the thrust deduction of a waterjet propelled hull

Arash Eslamdoost, Lars Larsson, Rickard Bensow
12th International Conference on Fast Sea Transportation, FAST 2013; Amsterdam; Netherlands; 2 December 2013 through 5 December 2013
Paper i proceeding
2013

Waterjet Propelled Hull Transom Clearance

Arash Eslamdoost, Lars Larsson, Rickard Bensow
NuTTS 2013, Numerical Towing Tank Symposium
Övrigt konferensbidrag
2012

Investigations of Waterjet/Hull Interaction Effects

Arash Eslamdoost
Licentiatavhandling
2011

Pressure Jump Approach for Modeling Waterjet/Hull Interaction

Arash Eslamdoost, Lars Larsson, Rickard Bensow
14th Numerical Towing Tank Symposium (NuTTS'11)
Övrigt konferensbidrag
2010

WATERJET HULL INTERACTION

Arash Eslamdoost, Rickard Bensow, Lars Larsson
13th Numerical Towing Tank Symposium
Övrigt konferensbidrag
2009

An iterative scheme for two-dimensional supercavitating flow

N. M. Nouri, Arash Eslamdoost
Ocean Engineering. Vol. 36 (9), p. 708-715
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

An iterative scheme for axisymmetric supercavitating flow

N. M. Nouri, Arash Eslamdoost
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. Vol. 223 (8), p. 1869-1876
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 13 forskningsprojekt

2023–2027

PINNs -- Multi-Fidelity Physics-Informed Neural Network för att lösa partiella differentialekvationer

Wengang Mao Marin teknik
Håkan Nilsson Strömningslära
Mohammad Sheikholeslami Marin teknik
Arash Eslamdoost Marin teknik
Saeed Salehi Strömningslära
Chalmers

2022–2025

Redefine energy Efficiency solutions for hydrogen powered SHIPs in Maritime and Inland Transport (RESHIP)

Rickard Bensow Marin teknik
Arash Eslamdoost Marin teknik
Negin Donyavizadeh Marin teknik
Europeiska kommissionen (EU)

1 publikation finns
2021–2023

Marina framdriftssystem och systemanalys för vindassisterade fartyg

Rickard Bensow Marin teknik
Arash Eslamdoost Marin teknik
Rui Miguel Alves Lopes Marin teknik
Energimyndigheten

2021–2023

Maskininlärningsmetod för att förutsäga spridning av skeppsvaken

Wengang Mao Marin teknik
Arash Eslamdoost Marin teknik
Saeed Salehi Strömningslära
Chalmers

2021–2024

Propeller-skrov interaktionseffekter i vågor - del 2

Arash Eslamdoost Marin teknik
Rickard Bensow Marin teknik
Mohsen Irannezhad Marin teknik
Trafikverket

5 publikationer finns
2020–2021

HHS 291 Dev. Fluid Structure Interaction exp. methodologies (M3)

Arash Eslamdoost Marin teknik
Hugo Hammars fond för sjöfartsteknisk forskning

1 publikation finns
2019–2021

Propeller-skrov interaktionseffekter i vågor

Arash Eslamdoost Marin teknik
Mohsen Irannezhad Marin teknik
Rickard Bensow Marin teknik
Trafikverket

4 publikationer finns
2019–2021

Analys och optimering av marina propulsionssystem – del 2

Rickard Bensow Marin teknik
Jennie Andersson Marin teknik
Arash Eslamdoost Marin teknik
Kongsberg Hydrodynamic Research Centre
Energimyndigheten

6 publikationer finns
2018–2019

Propeller-integrated motor drive for electric medium size boats

Yujing Liu Elkraftteknik
Felix Mannerhagen Elkraftteknik
Jonas Ringsberg Marin teknik
Arash Eslamdoost Marin teknik
Stefan Lundberg Elkraftteknik
Chalmers

2018–2018

Flödesmätning vid vattenjetförsök

Arash Eslamdoost Marin teknik
Lars Larsson Marin teknik
Stiftelsen Doktor Hugo Hammars fond för sjöfartsteknisk forskning (HHS)
Rolls-Royce (Swe)
SSPA Sweden AB

2017–2022

Fartygsrörelser och tilläggsmotstånd i vågor med olika riktning

Carl-Erik Janson Marin teknik
Arash Eslamdoost Marin teknik
Francesco Coslovich Marin teknik
Chalmers

4 publikationer finns
2017–2018

En ny teknik att reducera motståndet hos skrov med nedsänkt akterspegel

Arash Eslamdoost Marin teknik
Trafikverket

1 publikation finns
2015–2019

Low Energy and Near to Zero Emissions Ships (LeanShips)

Rickard Bensow Marin teknik
Arash Eslamdoost Marin teknik
Carlo Negrato Marin teknik
Europeiska kommissionen (EU)

5 publikationer finns
Det kan finnas fler projekt där Arash Eslamdoost medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.