Waterjet Propelled Hull Transom Clearance
Övrigt konferensbidrag, 2013

Författare

Arash Eslamdoost

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Marine Design

Lars Larsson

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Marine Design

Rickard Bensow

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Marine Design

NuTTS 2013, Numerical Towing Tank Symposium

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Energiteknik

Strömningsmekanik och akustik

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Mer information

Skapat

2017-10-08