Kväveavtryck för svensk matproduktion och konsumtion
Forskningsprojekt, 2018 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Christel Cederberg (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2017/01118
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-27