Octopi: Säker Programmering för Sakernas Internet
Forskningsprojekt, 2018 –

Beskrivning saknas.

Deltagare

Alejandro Russo (kontakt)

Chalmers, Data- och informationsteknik, Informationssäkerhet

John Hughes

Chalmers, Data- och informationsteknik, Funktionell programmering

Koen Lindström Claessen

Chalmers, Data- och informationsteknik, Funktionell programmering

Carl-Johan Seger

Chalmers, Data- och informationsteknik, Funktionell programmering

Mary Sheeran

Chalmers, Data- och informationsteknik, Funktionell programmering

Samarbetspartners

Ericsson AB

Stockholm, Sweden

LumenRadio AB

Göteborg, Sweden

Pelagicore AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-07