HyMethShip
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

https://www.hymethship.com/

Deltagare

Karin Andersson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Selma Brynolf

Forskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Maria Grahn

Forskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Finansiering

Europeiska kommissionen (Horisont 2020)

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-03