HyMethShip
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

The HyMethShip project reduces drastically emissions and improves the efficiency of waterborne transport at the same time. This system will be developed, validated, and demonstrated on shore with a typical engine for marine applications.

 

Deltagare

Karin Andersson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Selma Brynolf

Forskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Maria Grahn

Senior forskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Elin Malmgren

vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Finansiering

Europeiska kommissionen (Horisont 2020)

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Projektets webbplats

https://www.hymethship.com/

Senast uppdaterat

2019-05-09