A novel ultrafast method for detecting multiresistant bacteria in intensive care units
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Fredrik Westerlund (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Kemisk biologi

Erik Kristiansson

Professor vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Samarbetspartners

Karolinska Institutet

Stockholm, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Finansiering

Familjen Erling-Perssons stiftelse

Projekt-id: Fredrik Westerlund, Chalmers
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-23