Elmaskinkoncept för nästa generations elektriska fordon (ELMA)
Forskningsprojekt , 2017 – 2021

Syftet med projektet är att ta fram en optimerad framdriftselmaskin för ett elektrifierat fordon. Detta ska ske genom att metodiskt gå igenom material och designaspekter och ta fram en prototyp för att verifiera teoretiska beräkningar. Genom minskade förluster kan elmotorns verkningsgrad förbättras och en minskning av elmotorns förluster med 5 % ger ca 0,5 % ökning av verkningsgraden.

Deltagare

Torbjörn Thiringer (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Emma Grunditz

Forskare vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik, Elmaskiner och kraftelektronik

Elisabet Jansson

Doktorand vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik, Elmaskiner och kraftelektronik

Samarbetspartners

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-08