HÅLLBARA STÄDER: ANVÄNDANDE AV STORA DATAMÄNGDER FÖR ATT FÖRSTÅ OCH HANTERA RÖRELSEMÖNSTER OCH TRAFIKSTOCKNINGAR
Forskningsprojekt, 2017 – 2019

Detta projektförslag behandlar två huvudspår: 1) att utforska hur de stora mängder data som genereras i urbana miljöer kan analyseras för att öka förståelsen av personmobilitet i städer, 2) utöka tillgängligheten till data och kunskap för medborgare, stakeholders, och forskare, samt därmed förbättra deras förmåga att nyttiggöra denna information, detta kommer stödja social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i städer. Vi kommer genomföra två projekt: (1) bedöma den analytiska styrkan hos geo-taggad data från sociala nätverk för att förstå rörelsemönster och aktiviteter i urban miljö. I det andra projektet kommer vi nyttja moderna analysmetoder för att förutspå samt tillgängliggöra information om trängsel och trafikstockningar p.g.a. olyckor. Projektförslaget hoppas förbättra utbildning för nästa generations urbana experter över olika disciplingränser inom, och utanför, vårt forskningsnätverk, samt engagera stakeholders för att accelerera överföring av kunskap och innovationer till dessa. Studiens användande av stora datamängder för att karaktärisera rörelsemönster i städer är I sig ett forskningsprojekt med mål att avgöra möjligheterna, styrkorna och svagheterna hos detta, samt vilka forskningsfrågor metoden är lämplig till att besvara. Genom att kombinera de olika forskningsdeltagarnas expertområden, och använda modern analys av de stora datamängderna tillgängliga, kommer det här projektet starkt bidra till utvecklandet av urbana mobilitets- och trängseltillämpningar.

Deltagare

Sonia Yeh (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Vincenzo Massimiliano Gulisano

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Marina Papatriantafilou

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2016-01326
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-28