Effektbaserad underhållsplanering och support för framtidens flygsystem
Forskningsprojekt , 2017 – 2021

Projektet syftar till att beforska utveckla och demonstrera metoder och algoritmer för att styra och leda, underhåll och logistik för framtidens totala flygsystem. För att hantera den höga komplexitet som kommer av att samtidigt hantera geografisk spridning, omfattande resurshantering och tidsmässiga krav - från realtid till hela livscykeln - utvecklas matematiska metoder med tonvikt på optimering av system-av-system (SoS). Det totala underhållssystemet skall sedan kunna agera utifrån efterfrågad effekt, kostnadseffektivitet, maximal ”underhållshastighet” eller en blandning av dessa. Idag är underhållssystemet ofta en begränsande faktor för det totala flygsystemets effekt. För att möta framtida krav på snabba, flexibla och kostnadseffektiva underhållssystem är detta projektet viktigt för Saab, men också för flygindustrin i stort. Projektet kommer inte bara att generera förbättrat underhåll av flygplanssystem, utan kommer också att lägga grunden för en mer generell matematisk modellering av SoS, och därmed skapa nytta utanför projektets specifika tillämpningsområde. Då underhållssystemet är en tillämpning av SoS och kan beskrivas matematiskt så kommer samarbetet mellan Saab och Chalmers att bygga ett starkt projektteam med förmåga att beforska, paketera och demonstrera ovanstående.

Deltagare

Ann-Brith Strömberg (kontakt)

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Kristian Lundberg

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Gabrijela Obradovic

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Samarbetspartners

Saab AB

Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-04879
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-28