Second-use av Li-jonbatterier från hybrid- och elfordon
Forskningsprojekt, 2018 – 2021

När batterierna inte längre lämpar sig för fordonsbruk återstår ca 70% av batteriets kapacitet. Ur resurssynpunkt är det därför önskvärt att batteriet kan användas i någon annan applikation, t.ex. i ett stationärt energilager, vilket kan få en stor inverkan på framtida energisystem och möjlighet att uppnå klimatmål. För att det här skall kunna bli verklighet finns ett antal tekniska och ekonomiska frågetecken som behöver utredas. I projektet ingår på olika sätt hela värdekedjan; batteritillverkare, fordonsindustri, slutanvändare vid second-use och materialåtervinning vid end-of-life.

Deltagare

Mathias Janssen (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Samarbetspartners

Ferroamp Elektronik AB

Stockholm, Sweden

Stena Metall AB

Göteborg, Sweden

Stena Recycling AB

Göteborg, Sweden

Volkswagen

Wolfsburg, Germany

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 45542-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-03