Moderna vedkaminer med låg effektavgivning och låga emissioner
Forskningsprojekt , 2018 – 2020

Syftet med projektet är att utveckla vedkaminer med låga emissioner (partiklar och kväveoxider så kallade NOx) för moderna hus med små effektbehov (1–6 kW). Detta uppnås genom att optimera designen av förbränningskammaren i synergi med styrningen av lufttillförseln samt rökgasreningen. Designen tas fram genom detaljerade matematiska modeller i nära samarbete med experimentell verksamhet. Energimyndigheten bedömer att det finns en potential för småskaliga anläggningar som ska kunna användas med hög miljöprestanda då det är ett bra komplement till större kraftvärmeverk.

Deltagare

Henrik Ström (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-08