122 GHz Miniatyreserad Hög-resolution Radarsensor for tillämpningar inom IoT och Autonoma System
Forskningsprojekt, 2018 – 2020

Projektet föreslår att utveckla en första prototyp av en kompakt, lågeffekt, miniatyriserad radarsensor med hög upplösning för 122 GHz-frekvensbandet, som syftar åt tillämpningsområden såsom sakernas internet (IoT), autonoma system (t.ex. autonom jordbruk och gruvbrytning), detektering av vitala livstecken, ytanalys och gestigenkänning. Radarn bör också vara lämplig för användning som en bärbar sensor som kan användas t.ex. som en hinderdetektor för brandmän och gruvarbetare. 122 GHz radarsensorn är särskilt användbar i situationer och applikationer där det är dålig sikt (t ex höga dammnivåer, starkt solsken eller kraftigt regn), där optiska och IR-sensorer är opålitliga och för tillämpningar där hög upplösning behövs. Radarutformningen kommer att baseras på en frekvensmodulerad kontinuerlig våg (FMCW) radarchip. Radarn kommer att vara ultrabrett band (> 10 GHz) för hög avståndsupplösning. En kommunikationskanal kommer att integreras i radarsystemarkitekturen för att göra den lämplig för direkta trådlösa kommunikationslänkar till IoT-nätverk eller direkt kommunikation mellan enheter och andra radarsensorer. En genomförbarhetsstudie för utförts med stöd av VINNOVAs Smartare Elektroniksystem i Sverige program (diarienummer 2017-03560) och ligger till grund för detta projektförslag.

Deltagare

Herbert Zirath (kontakt)

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Samarbetspartners

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

SafeRadar AB

Kungsbacka, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2018-01529
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-10