Automatiskt bedömning av autonoma fordons korrekthet (Auto-CAV)
Forskningsprojekt, 2018 – 2021

Medan autonoma fordon kan öka trafiksäkerheten och skapa en säkrare miljö är de extremt komplexa system. Komplexiteten uppstår inte bara ur designen utan också från att verifiera designens korrekthet. Det är mycket viktigt för slutkunderna att all programvara som ingår i det autonoma körsystemet är säkert att använda och fungerar som förväntat. I detta forskningsprojekt kommer metoder att förbättra verifieringen av autonom körning, såsom formell verifiering och systemmodellering, att behandlas. Målet med detta projekt är att etablera formell verifiering som ett effektivt verktyg för utveckling av säkerhetskritisk mjukvara i autonoma fordon. För att uppnå detta mål kommer effektiva metoder för att erhålla formella modeller av komplexa mjukvarusystem och formella specifikationer för systemkrav att utvecklas. Detta kommer inte bara att resultera i förbättrad kvalitet på den utvecklade mjukvaran utan också för att säkerställa korrekt och säkert beteende hos de autonoma fordonen.

Deltagare

Martin Fabian (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Yuvaraj Selvaraj

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Samarbetspartners

Zenuity AB

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-05519
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Publikationer

2024

On proving that an unsafe controller is not proven safe

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2019-02-26