Demonstration av teknik för simultan kostnadseffektiv reduktion av NOx och SOx vid avfallsförbränning
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Projektets syfte är att demonstrera och utveckla en gasreningsprincip som baseras på simultan absorption av NOx (kväveoxider) och SOx (svaveloxider). Oxidering av kvävemonoxid till kvävedioxid genomförs genom tillsatts av klordioxid eller väteperoxid som oxidationsmedel. Tekniken är nära besläktad med en teknik för NOx/SOx-rening i samband med koldioxidavskiljning där NO (kvävemonoxid) oxideras med hjälp av ett högt tryck istället för ett oxidationsmedel. Energimyndigheten bedömer att projektet kan leda till minskat utsläpp av NOx och SOx i bio/avfallsförbränningsanläggningar.

Deltagare

Fredrik Normann (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

Akzo Nobel - Pulp and Performance Chemicals

Göteborg, Sweden

Värmevärden i Nynäshamn AB

Nynäshamn, Sweden

Yara Marine Technologies AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 46438-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-25