Modulär induktiv energiöverföring (IPT) för högeffekt fordonsladdning
Forskningsprojekt, 2018 – 2021

Projektet syftar till att minska problemet med lång laddningstid och mänsklig eller mekanisk inblandning vid laddning av fordonsbatterier. Målet är att utveckla en modulär induktiv energiöverföringsteknik (Inductive Power Transfer, IPT) med hög effekt, hög effekttäthet och stort luftgap. Snabb och bekväm laddning kan bidra till en tidigare övergång till elektrifierade fordon och därmed att målet om en fossiloberoende fordonsflotta snabbare uppnås.

Deltagare

Yujing Liu (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Xiaoliang Huang

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Daniel Pehrman

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 46356-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-07-06