Optimerad användning av batterier i fordon genom multinivå-modellering
Forskningsprojekt, 2018 – 2019

Idag övervakas och styrs användningen av batterier i fordon genom skattningar och prediktioner utförda i batteriets styrsystem (BMS – Battery Management System). För att garantera en säker användning används gränser på ström, spänning och temperatur som kraftigt begränsar användningen. De verkliga begränsningarna avgörs egentligen inte av dessa externa variabler utan av tillstånd inuti cellerna som inte kan mätas. Det här projektet är inriktat på modellering av både de inre tillstånden på molekylär och meso-skala, och hur de sedan påverkar de makroskopiska variablerna ström, spänning och temperatur, vilka är tillgängliga genom mätning. Detta är ett okonventionellt och icke utforskat angreppssätt. De framtagna modellerna kommer valideras i detalj genom experiment där åldringen förändras över tid genom stressande cykling baserad på körcykler, och mikroskopisk materialanalys av slaktade celler genom e-SEM, FIB-SEM och APT. Det slutliga målet är att använda den ökade förståelsen av korrelationerna mellan cellinterna tillstånd, mätbara storheter och cellens historia för att förbättra modelparametrisering och utveckla nya adaptiva styrstrategier för nästa generations BMS.

Deltagare

Torsten Wik (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Patrik Johansson

Kondenserade materiens fysik

Changfu Zou

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Samarbetspartners

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Swedish Electromobility Centre

Projekt-id: E2 2017-0211
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2019-03-20